dilluns, 5 de novembre de 2012

Els autèntics problemes actuals [Los auténticos problemas actuales]VERSIÓN EN CASTELLANO, AL FINAL

En els últims mesos, a Catalunya s’ha generat un intensíssim debat sobre la independència. I això és bo, ja que la situació creada així ho exigeix: sense debat no pot haver-hi una solució bona per al conflicte.

Ara bé, és important que no ens oblidem de coses encara més importants. En primer lloc, la crisi i les seves terribles conseqüències. A Espanya anem camí dels 6 milions de parats. Hi ha centenars de desnonaments diaris, alguns realitzats per bancs que han rebut una considerable suma de diners públics. Per no parlar de les reformes i mesures antisocials dels successius governs (tant centrals com autonòmics) que protegeixen els rics i carreguen sobre els humils tot el pes de la crisi econòmica.

En segon lloc, la casta política, que ha segrestat la democràcia i l’ha pervertit fins a límits insospitats, convertint-la en l’envoltori perfecte per amagar les seves misèries morals: corrupció, privilegis, opacitat, enxufisme, deutes condonades pels bancs, subvencions milionàries, sous desorbitats, etc.

En tercer lloc, el consumisme compulsiu, que ha convertit l’ésser humà en un esclau de la matèria, els centres comercials en una mena de temples sagrats, als diners en l’únic déu totpoderós. El capitalisme, que necessita el consumisme per a mantenir-se viu i créixer constantment, ha transformat l’ésser humà en un ésser despersonalitzat, individualista, materialista i hedonista. Intenta extreure tot allò que l’humà té de diví per manifestar únicament allò que té de bèstia. Béstia amb raó, però bèstia al cap i a la fi, ja que només busca la satisfacció dels seus destijos a través de la matèria.

I podriem anomenar altres problemes: l’avortament, és a dir, l’impediment de viure a un ésser humà que té tot el dret de gaudir de l’existència. El racisme, és a dir, la negació de la igualtat essencial entre tots els éssers humans i la dignitat que tots tenim per igual. La prostitució i totes les formes d’objectivització i mercantilització del cos de la dona, a la qual se li dóna un recolzament oficial però que, a la pràctica, és utilitzada com a reclam sexual al carrer, a la publicitat, als actes esportius, etc, atrapant a la majoria de dones sota l’esclavitut d’uns models de bellessa preestablerts i artificials que només mesuren el cos i no l’ànima.
 
Aquests són els autèntics problemes actuals. I això, concretament a Catalunya, no es soluciona amb la independència, ja que tot això no són problemes d’Espanya generats per la forma i pràctica de l’estat espanyol. Tot això són problemes d’Occident que ha generat la postmodernitat amb tots els seus pilars fonamentals: capitalisme, consumisme, relativisme, materialisme, individualisme…

--------------------------------------------------------------------------------------------------


En los últimos meses, en Cataluña se ha generado un intensísimo debate sobre la independencia. Y esto es bueno, ya que la situación actual así lo exige: sin debate ni puede haber una solución al conflicto.

Ahora bien, es importante que no nos olvidemos de cosas aun más importantes. En primer lugar, la crisi y sus terribles consecuencias. En España vamos camino de los 6 millones de parados. Hay centenares de deshaucios diarios, algunos realizados por bancos que han recibido una considerable suma de dinero público. Para no hablar de las reformas y medidas antisociales de los sucesivos gobiernos (tanto centrales como autonómicos) que protegen a los ricos y cargan sobre los humildes todo el peso de la crisi económica.

En segundo lugar, la casta política, que ha secuestrado la democracia y la ha pervertido hasta límites insospechados, convertiéndola en el envoltorio perfecto para esconder sus miserias morales: corrupción, privilegios, opacidad, enchufismo, deudas condonadas por los bancos, subvenciones millonarias, sueldos desorbitados, etc.

En tercer lugar, el consumismo compulsivo, que ha convertido al ser humano en un esclavo de la materia, a los centros comerciales en una espécie de templos sagrados, al dinero en el único dios todopoderoso. El capitalismo, que necesita el consumismo para mantenerse vivo y crecer constantemente, ha transformado al ser humano en un ser despersonalizado, individualista, materialista y hedonista. Intenta extraer todo aquello que el hombre tiene de divino para manifestar únicamente aquello que tiene de bestia. Bestia con razón, però bestia al fin y al cabo, ya que sólo busca la satisfacción de sus deseos a través de la materia.

Y podríamos mencionar otros problemas: el aborto, es decir, el impedimiento de vivir a un ser humano que tiene todo el derecho a gozar de la existencia. El racismo, es decir, la negación de la igualdad esencial entre todos los seres humanos y la dignidad que todos tenemos por igual. La prostitución y todas las formas de objetivización y mercantilización del cuerpo de la mujer, a la que se le da un soporte oficial pero que, a la práctica, es utilizada como reclamo sexual en la calle, en la publicidad, en los actos deportivos, etc, atrapando a la mayoría de mujeres bajo la esclavitud de unos modelos de belleza presstablecidos y artificiales que solo miden el cuerpo y no el alma.

Éstos son los auténticos problemas actuales. Y esto, concretamente en Cataluña, no se soluciona con la independencia, ya que todo esto no son problemas de España generados por la forma y práctica del estado español. Todo esto son problemas de Occidente que ha generado la postmodernidad con todos sus pilares fundamentales: capitalismo, consumismo, relativismo, materialismo, individualismo…